Rådhuset Vingelen

Norges minste rådhus

Gå til hjemmesiden

Konsulentselskapet Vingelen utvikling har i mange år arbeidet for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle næringsliv og bosetting i distriktet. Tank fikk oppdraget med lage nytt navn og visuell identitet for selskapet, med tilholdssted i sjarmerende Vingelen sør for Røros.

Les mer

For Rådhuset Vingelen var det nødvendig å modernisere og profesjonalisere uttrykket, samtidig som tilknytningen til stedets viktige historie og kulturarv skulle ivaretas. 

Logoen er basert på et klassisk skriftsnitt, hvor bokstavene er dekonstruert for å modernisere uttrykket, samt gi signaler om oppbygging og utvikling. Fargespillet i logoen representerer mangfold, rikhet og glede. Grønnfargen assosieres med vekst, jordbruk og natur, mens blåfargen fører tanken til næringsliv, kommunikasjon og visjon.

Tilleggselementet er bygd opp av tre grunnformer, typiske for selskapet og dets virke: vekst og utvikling, landbruk og landskapet i Vingelen. Formene kan settes sammen på forskjellige måter, som i kombinasjon med foto kan gi både kraftfulle og mer subtile uttrykk.

«Å komme fram til et nytt uttrykk som skaper forankring internt og positiv nysgjerrighet eksternt, er en krevende prosess. TANK har utmerket seg som dyktige prosessledere med kreative løsninger på det Rådhuset Vingelen ønsker å formidle». Hedvig Rognerud, Rådhuset Vingelen