FiiZK

Fleksibel teknologi i havet

FiiZK løser vekstutfordringer i oppdrettsbransjen gjennom kontinuerlig teknologiutvikling. Konsernet leverer fleksible teknologiløsninger i tett samarbeid med oppdretteren. Denne fleksibiliteten reflekteres i den visuelle identiteten som er bygget på idéen om fleksibilitet satt i system – «flexi-grid». 

Les mer

Logoen er en grafisk representasjon av et modulært system. De øvrige elementene består av grunnformene kvadrat og sirkel, samt en monospace typografi som understreker det modulære. Fargepaletten representerer havet og søken etter stadig mer bærekraftige løsninger. Viktige elementer i selskapets arbeid.  

Medarbeidernes kompetanse er selskapets viktigste ressurs og team skreddersys til prosjektene. Foto av de ansatte brukes derfor aktivt i kommunikasjonen. 

«Jeg opplevde Tank som svært profesjonelle gjennom prosessen med å komme frem til visuell identitet for FiiZK. Dette inntrykket ble skapt gjennom punktlige leveringer og gjennomarbeidede idéer og presentasjon av disse!»

– Kevin Skarholt, Chief Marketing Officer

FiiZK er et resultat av en konsernorganisering av selskapene Infront-X, Botngaard og SHM Enabling Technologies. – Et nytt selskap med 140 års industrihistorie bak seg. 

(Foto av ansatte: Jarle Hagen)